در سایت دی ال لند انواع کتب و مجلات خارجی بصورت دیجیتال و دانلود تهیه شده است سعی شده است تا سلایق گوناگون بتوانند با استفاده از این کتب سطح دانش خود را افزایش دهند و به منابع مختلف دسترسی داشته باشند.