قیمت اصلی 35,000 تومان بود.قیمت فعلی 20,000 تومان است.