قیمت اصلی 80,000 تومان بود.قیمت فعلی 35,000 تومان است.