قیمت اصلی 90,000 تومان بود.قیمت فعلی 25,000 تومان است.