قیمت اصلی 25,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,000 تومان است.