قیمت اصلی 25,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,000 تومان است.