قیمت اصلی 60,000 تومان بود.قیمت فعلی 20,000 تومان است.