قیمت اصلی 25,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,000 تومان است.