قیمت اصلی 80,000 تومان بود.قیمت فعلی 30,000 تومان است.