قیمت اصلی 35,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,000 تومان است.