قیمت اصلی 25,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,000 تومان است.