قیمت اصلی 250,000 تومان بود.قیمت فعلی 85,000 تومان است.