قیمت اصلی 25,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,000 تومان است.