قیمت اصلی 120,000 تومان بود.قیمت فعلی 65,000 تومان است.