قیمت اصلی 400,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,000 تومان است.